Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Hồ Chí Minh Nhà mới 10Pn thu nhập 35tr/th nhỉnh 8tỷ gần trường ĐH Bách Khoa 80m2

canhodian

Thành viên cấp 1
Tham gia
15/9/22
Bài viết
226
Thích
0
Điểm
16
Website
www.canhodian.com
#1
𝐍𝐡𝐚̀ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎𝐏𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝟑𝟓𝐭𝐫/𝐭𝐡 𝐧𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝟖𝐭𝐲̉ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐁𝐚́𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝟖𝟎𝐦𝟐

* 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐥𝐥
* 𝐃𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟑, 𝟏𝟎,…
* 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐠𝐢̀
* 𝐇𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐕𝐀𝐘 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0776527952 𝐱𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢
 

Đối tác

Top