Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Vai trò của hội đồng quản trị trong quản lý rủi ro và tuân thủ

HRchannels.com

Thành viên cấp 1
Tham gia
13/7/23
Bài viết
107
Thích
0
Điểm
16
#1
Hội đồng quản trị là một tổ chức quan trọng trong hệ thống quản lý của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Đây là một nhóm người được chọn lựa hoặc bổ nhiệm để đảm bảo sự quản lý hiệu quả và đưa ra các quyết định chiến lược cho tổ chức.

>>> Quan tâm: Đăng tin tuyển dụng miễn phí tại HRchannels

Vai trò của hội đồng quản trị
- Xây Dựng Chiến Lược và Hướng Dẫn Chiến Lược Toàn Cầu: Hội đồng quản trị thường tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược tổng thể của tổ chức và định rõ hướng đi dài hạn. Họ đảm bảo rằng chiến lược này phản ánh mục tiêu và giá trị cốt lõi của tổ chức.

- Bổ Nhiệm và Giám Sát Ban Giám Đốc (CEO): Hội đồng chịu trách nhiệm trong quá trình bổ nhiệm và giám sát Ban Giám đốc (CEO) hoặc người đứng đầu tổ chức. Họ đảm bảo rằng người lãnh đạo được chọn là người có kỹ năng và tầm nhìn phù hợp với chiến lược của tổ chức.

- Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Pháp Luật: Hội đồng quản trị giám sát việc quản lý rủi ro của tổ chức và đảm bảo rằng mọi hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức.

- Kiểm Soát Tài Chính: Hội đồng đảm bảo rằng các nguồn lực tài chính được quản lý hiệu quả và có thể đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Họ kiểm soát báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch và trung thực.

- Bảo Vệ Quyền Lợi Cổ Đông: Hội đồng quản trị bảo vệ quyền lợi của cổ đông bằng cách đảm bảo rằng quyết định và hành động của tổ chức hướng đến lợi ích chung và không vi phạm quyền của bất kỳ bên nào.

>>>> Tham khảo: Việc làm tại Hà Nội

Thành viên Hội đồng quản trị gồm những ai?
- Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairperson): Người này thường là người lãnh đạo cao cấp của Hội đồng và có nhiệm vụ chủ trì các cuộc họp và đảm bảo sự hiệu quả của Hội đồng.

- Cổ đông đại diện: Những người nắm cổ phần của tổ chức có thể có đại diện trong Hội đồng. Đối với các công ty có cổ đông đa dạng, việc này giúp đảm bảo rằng quan điểm của cổ đông được thể hiện trong quyết định quản trị.

- Thành viên Độc lập (Independent Directors): Những thành viên này không liên quan trực tiếp đến quản lý hàng ngày của tổ chức và độc lập với bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng đến lợi ích cụ thể. Việc có thành viên độc lập giúp tăng cường sự minh bạch và chống tham nhũng.

- Người Đứng Đầu Ban Quản lý (CEO): Thường thì CEO của tổ chức cũng là thành viên của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là ở các công ty lớn, có thể có các tổ chức với CEO không tham gia vào Hội đồng.

- Người Đại Diện Công Đoàn (if applicable): Trong một số tổ chức, đặc biệt là các tổ chức có quan hệ với công đoàn, có thể có một đại diện của công đoàn trong Hội đồng.

- Thành viên Chuyên Gia: Các thành viên này có thể là những người có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức, như chuyên gia tài chính, chuyên gia thị trường, hoặc người có kiến thức vững về ngành công nghiệp.
 

Đối tác

Top