Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

2170320

  1. bùi văn đại

    Toàn quốc CÁP LAPP KABEL ( 2170320 ) | 1X2X0.64MM

    Tính năng sản phẩm Ngọn lửa retardant acc. để IEC 60332-1-2 và IEC 60332-3-22 Halogen miễn phí acc. theo IEC 60754-1 Khí axit và ăn mòn theo theo IEC 60754-2 Kiểm tra mật độ khói theo để IEC 61034 ■ Chấp thuận (Tài liệu tham khảo) Kiểm tra hỏa lực được chứng nhận và phê duyệt cho BS 6387...
Top