Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

biểu tượng xe ô tô

  1. V

    Toàn quốc Dịch vụ Tìm hiểu ý nghĩa của những biểu tượng xe ô tô nổi tiếng trên thế giới

    Toyota Biểu tượng các hãng xe ô tô luôn mang nhiều ý nghĩa và thể hiện được tiêu chí kinh doanh của hãng xe đó. Và Toyota cũng không ngoại lệ khi lấy biểu tượng là 3 hình elip với 3 hướng khác nhau được lồng vào nhau.tượng trưng cho 3 ý nghĩa là mục đích kinh doanh của hãng: Luôn dành sự quan...
Top