Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

gia hạn giấy phép xây dựng

  1. K

    Toàn quốc Hướng dẫn gia hạn giấy xin phép xây dựng

    Tên thủ tục:Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Cơ quan thực hiện:Ủy ban nhân dân quận, huyện Cơ sở pháp lý:- Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu...
Top