Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Hướng dẫn gia hạn giấy xin phép xây dựng

kienthietviet

Thành viên cấp 1
Tham gia
30/6/20
Bài viết
7
Thích
0
Điểm
1
#1
Tên thủ tục:Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Cơ quan thực hiện:Ủy ban nhân dân quận, huyện
Cơ sở pháp lý:- Luật Xây dựng năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015).- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016).- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố hồ chí minh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận kiểm tra hồ sơ+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân quận, huyện.Thành phần và số lượng:- Thành phần hồ sơ:+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu)+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ
Thời gian giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện:Chủ đầu tư
Kết quả:Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép.Yêu cầu và điều kiện:Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.Lệ phí:Mức thu gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 (mười nghìn) đồng/giấy phép.
 

Đối tác

Top