hải quan

 1. T

  Toàn quốc PARIS LOGISTICS - THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

  Paris Logistics đã tích lũy được những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về thủ tục hải quan cho loại hình hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, hàng dự án, hàng nhập đầu tư trong 15 năm phục vụ các khách hàng có yêu cầu cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên...
 2. L

  Toàn quốc THỦ TỤC HẢI QUAN

  Paris Logistics đã tích lũy được những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về thủ tục hải quan cho loại hình hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, hàng dự án, hàng nhập đầu tư trong 15 năm phục vụ các khách hàng có yêu cầu cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên...
 3. T

  Toàn quốc PARIS LOGISTICS - THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

  Paris Logistics đã tích lũy được những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về thủ tục hải quan cho loại hình hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, hàng dự án, hàng nhập đầu tư trong 15 năm phục vụ các khách hàng có yêu cầu cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên...
 4. M

  Toàn quốc Dịch vụ Thủ tục hải quan

  Paris Logistics đã tích lũy được những kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về thủ tục hải quan cho loại hình hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, hàng dự án, hàng nhập đầu tư trong 15 năm phục vụ các khách hàng có yêu cầu cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên...
 5. Tùng.oo

  Toàn quốc đào tạo Khai Hải Quan điện tử (học online)

  Tham gia khoá học bạn sẽ nhận được gì: Nắm chắc và vận dụng các kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu - logistics thực tế, trong đó, chú trọng về các nghiệp vụ và khai báo hải quan. Đảm nhận các vị trí công việc về Hải quan, vị trí nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan tại các doanh...
 6. Tùng.oo

  Toàn quốc Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ Khai Hải Quan điện tử (học online)

  Tham gia khoá học bạn sẽ nhận được gì: Nắm chắc và vận dụng các kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu - logistics thực tế, trong đó, chú trọng về các nghiệp vụ và khai báo hải quan. Đảm nhận các vị trí công việc về Hải quan, vị trí nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan tại các doanh...
 7. Tùng.oo

  Toàn quốc Thông báo chiêu sinh lớp Khai Hải Quan

  Tham gia khoá học bạn sẽ nhận được gì: Nắm chắc và vận dụng các kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu - logistics thực tế, trong đó, chú trọng về các nghiệp vụ và khai báo hải quan. Đảm nhận các vị trí công việc về Hải quan, vị trí nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan tại các doanh...
 8. Tùng.oo

  Toàn quốc Lớp Nghiệp Vụ Khai Hải Quan Điện Tử (học online)

  Tham gia khoá học bạn sẽ nhận được gì: Nắm chắc và vận dụng các kiến thức liên quan đến xuất nhập khẩu - logistics thực tế, trong đó, chú trọng về các nghiệp vụ và khai báo hải quan. Đảm nhận các vị trí công việc về Hải quan, vị trí nhân viên chứng từ, nhân viên khai báo hải quan tại các doanh...
 9. Tùng.oo

  Toàn quốc Tuyển sinh lớp Nghiệp Vụ Khai Hải Quan Điện Tử(học online)

  Thông báo chiêu sinh lớp Khai Hải Quan Mô tả chi tiết: *Lịch học: Cố định các ngày chủ nhật *Học phí: 3.200.000VNĐ/trọn khóa/học viên *Giảng viên: Những bộ cấp cao nhiều năm làm việc trong hải quan, kỹ năng sư phạm giỏi. *Nội dung học gồm: -Phần 1: Pháp luật về Hải quan -Phần 2: Kỹ thuật...
 10. Tùng.oo

  Toàn quốc mở lớp Nghiệp Vụ Khai Hải Quan Điện Tử(học online)

  Thông báo chiêu sinh lớp Khai Hải Quan Mô tả chi tiết: *Lịch học: Cố định các ngày chủ nhật *Học phí: 3.200.000VNĐ/trọn khóa/học viên *Giảng viên: Những bộ cấp cao nhiều năm làm việc trong hải quan, kỹ năng sư phạm giỏi. *Nội dung học gồm: -Phần 1: Pháp luật về Hải quan -Phần 2: Kỹ thuật...
 11. G

  Hồ Chí Minh Học Nghiệp vụ hướng dẫn Lập báo cáo quyết toán trong lãnh vực Hải quan.

  Học Khóa Nghiệp vụ hướng dẫn Lập báo cáo quyết toán trong lãnh vực Hải quan. ===>>>LIÊN HỆ : 09 02 86 86 49( Cô Linh) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ<<<=== THÔNG BÁO MỞ KHÓA NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN: HÀNG HÓA GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI; HÀNG HÓA LÀ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU...
Top