khay mica treo tường để tờ rơi

  1. Tatamimi shop

    Toàn quốc Kệ mica, khay mica, giá tài liệu bằng mica.

    Kệ mica, khay mica, giá tài liệu bằng mica. Hàng ngày tại phòng ban làm việc của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhà hàng… có rất nhiều tài liệu, thông báo cần được xem xét và giải quyết. Với khối lượng công văn, giấy tờ, thông báo ngày càng nhiều, việc lưu giữ và tìm kiếm các tài liệu để làm việc...
Top