Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

may dem tien xinda

  1. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xinda 0181L

    THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0181L Máy đếm tiền Cotton và Polymer thông thường hoàn toàn tự động. Băng tải dài, 02 mặt số. Tự động xoá số hoặc tự động cộng luỹ kế. Đếm tiền tự động bằng cảm ứng . Máy đếm tiền xinda 0181l tự động kiểm tra và hiển thị sự cố máy ( motor, mắt thần, dây curoa , cảm...
  2. M

    Hồ Chí Minh Máy đếm tiền Xinda 0186

    THÔNG TIN MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0186. Máy đếm tiền Cotton và Polymer thông thường hoàn toàn tự động. Băng tải dài, 02 mặt số. Có chức năng cộng dồn và có chức năng đếm tiền ngoại tệ. Tự động xoá số hoặc tự động cộng luỹ kế. Đếm tiền tự động bằng cảm ứng . Máy đếm tiền Xinda 0186 mẫu mới năm 2018...
Top