Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

module 18 kênh

  1. BKAII

    Toàn quốc ADAM-6050: Module ngõ vào/ra số 18 kênh, hỗ trợ Modbus TCP

    ADAM-6050 sử dụng việc tích hợp hệ thống tự động hóa và doanh nghiệp một cách dễ dàng thông qua công nghệ internet, để người dùng có thể tránh thay đổi toàn bộ kiến trúc của hệ thống điều khiển và giám sát từ xa tình trạng thiết bị 1 cách linh hoạt hơn. ADAM-6050 có thể thực hiện như các sản...
Top