Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

quan ly nha nuoc

  1. G

    Hồ Chí Minh học QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH tp.Hồ Chí Minh

    Khóa học QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH (Thi cấp chứng chỉ của Bộ Nội Vụ) (Phục vụ cho kỳ thi nâng ngạch Chuyên Viên & Chuyên Viên Chính) Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo) Thực hiện Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho...
  2. Q

    Toàn quốc Khóa học Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    - Căn cứ công văn số 966/ĐHNV-ĐTCBD ngày 05 tháng 8 năm 2016 về việc phối hợp đào tạo giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam; - Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà...
Top