Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

tỷ số nén là gì

  1. V

    Toàn quốc Dịch vụ Tỷ số nén là gì? Tìm hiểu về tỉ số nén của động cơ

    Tỷ số nén là gì Để biết tỷ số nén là gì hãy xem khái niệm của nó, tỷ số nén của động cơ đốt trong là thể tích bên trên pit-tông và đáy của buồng đốt (Bottom dead centre – “BDC”) đã được chia ra bởi thể tích của buồng đốt, khoảng không bên trên-pít tông (Top dead centre – ” TDC”).Thể tích lớn...
Top