Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

vữa phủ thermoluxx

  1. H

    Hà Nội Vật liệu cách nhiệt lạnh là gì? Phân loại và đặc điểm?

    Vật liệu cách nhiệt lạnh là gì? Đầu tiên, vật liệu cách nhiệt được hiểu là những vật liệu có hệ số dẫn nhiệt nhỏ hơn 0.157 w/m.oC. Thường được sử dụng trong các hệ thống kho lạnh để giảm sự truyền nhiệt, thất thoát nhiệt. Mục đích chính của việc cách nhiệt là giúp bảo tồn và giữ cho nhiệt độ bên...
Top