Đừng cố SPAM, sẽ bị xóa và cấm vĩnh viễn tức thì.

van thu luu tru

  1. G

    Hồ Chí Minh lớp học văn thư lưu trữ tại tphcm

    lớp học văn thư lưu trữ tại tphcm KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ – HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Hotline/Zalo: 0902 86 86 49 ( Ms. Linh, Phòng Đào tạo) Bạn đang làm văn thư – hành chính tại đơn vị Bạn muốn xin việc vào bộ phận văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng Bạn tốt nghiệp...
  2. quyengdvn

    Toàn quốc Tổ chức lớp VĂN THƯ LƯU TRỮ - nghiệp vụ văn phòng

    KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học ! Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về việc Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn...
Top