Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Hà Nội Mẫu hội thoại tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thảo luận công việc

Atlantic Từ Sơn KH

Thành viên cấp 1
Tham gia
19/2/21
Bài viết
31
Thích
0
Điểm
6
#1
A: The newest marketing campaign wasn’t very successful. What can we do now to promote the product? (Chiến dịch marketing mới nhất của chúng tôi không được thành công cho lắm. Chúng ta nên làm gì để quảng bá sản phẩm này nhỉ?)

B: We can promote online marketing, through social media, increase Facebook ads or we can give away gifts related to product. (Chúng ta nên thúc đẩy truyền thông online, thông qua mạng xã hội, tăng cường chạy quảng cáo Facebook hoặc tổ chức chương trình phần thưởng liên quan đến sản phẩm nữa)

A: Those are both good ideas. I couldn’t agree more. However, the cost of Facebook ads now is relatively high. We should control it not to exceed our budget. Moreover, make sure that the gift of give away event are our brand. We don’t want to promote another company’s product. (Cả hai đều là ý tưởng hay. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, giá quảng cáo Facebook hiện tại khá cao. Chúng ta cần kiểm soát để không vượt quá ngân sách. Hơn nữa, hãy đảm bảo những món quà tặng trong chương trình thuộc thương hiệu của chúng ta. Chúng ta không muốn quảng bá cho sản phẩm của công ty khác)

A: Of course. Marketing team will make sure that our trademark is on everything related to the promotion. (Tất nhiên. Phòng truyền thông sẽ đảm bảo nhãn hiệu của chúng ta sẽ xuất hiện trên tất cả liên quan đến chương trình)

B: Good. Our goal is both increase sales and enhance brand awareness. (Tốt. Mục tiêu của chúng ta là vừa tăng doanh thu, vừa tăng nhận diện thương hiệu)

A: Okay, I’ll discuss this further with the advertising team and tomorrow we will present an entire promotional campaign to you. (Okay, tôi sẽ thảo luận thêm với nhóm quảng cáo và sẽ trình bày toàn bộ chiến dịch quảng bá vào ngày mai tới anh)

B: The new campaign need to be run before December 15th. (Chiến dịch mới này cần được chạy trước ngày 15 tháng 12)

A: Oh. I would suggest you push your deadline back because we have many things to do. (Ồ. Tôi khuyên là anh nên dời hạn chót xuống vì chúng ta có rất nhiều việc phải làm)

B: I respectfully disagree with you there. The priority is to run before the Christmas holiday, so we do not want to move this deadline. I would suggest you discuss this further with the advertising team. (Tôi không đồng ý với anh. Quan trọng là phải chạy trước ngày lễ Giáng sinh, nên chúng ta không nên dời hạn chót này. Tôi nghĩ anh nên thảo luận thêm với cả nhóm quảng cáo)

A: Okay, we will try our best to run a successful campaign. (Được thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy chiến dịch này thành công)

Atlantic Từ Sơn

24 Lý Thánh Tông – Đồng Nguyên – Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Hotline: 0973825167
 

Đối tác

Top