Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

giáo viên tiếng anh

  1. giaovienbanngu

    Tỉnh khác Những cách tiếp cận cụm động từ tiếng Anh

    Tôi đã dạy tiếng Anh gần một thập kỷ và nhận ra hầu hết mọi người gặp khó khăn trong việc học cách dùng cụm động từ (phrasal verbs). Khi học viên của tôi có thể dùng cụm động từ trơn tru, họ tiến bộ rất nhanh trong việc học ở cả bốn kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết. Đó là lý do tại sao tôi quyết...
Top