Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

học công tác xã hội trực tuyến

 1. N

  Toàn quốc Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện trên toàn quốc ( Tel/Zalo: 0902 86 86 81 )

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Nguyễn Khuê – 0902 86 86 81 Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn cứ Quyết định số...
 2. N

  Toàn quốc NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Nguyễn Khuê – 0948 054 296 Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn cứ Quyết định số...
 3. VKduyen

  Hải Phòng THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Kỳ Duyên– 0902 86 86 84 ( Phòng đào tạo)

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp nghiệp vụ Công tác xã hội trong bệnh viện Kỳ Duyên– 0902 86 86 84 ( Phòng đào tạo) Căn cứ Quyết định số 32/2010 QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”. Căn...
Top